Paehtz,E (2392) - Wang Pin (2498) FIDE WCh Women KO(2.1), 2001.11.29

You May Also Like: