Mitkov,N (2534) - Paehtz,E (2384) 11th Aosta Open(7), 2003.02.14

You May Also Like: