Karpov, Anatoly (2690) - Radulov, Ivan (2500) October Revolution 60(?), 1977.?.?

You May Also Like: