Karpov, Anatoly (2690) - Kuzmin, Gennadi P (2550) October Revolution 60(?), 1977.?.?

You May Also Like: